Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli, które odbędzie się w Zamościu –  5-7.01 i 2-4.02 2024.

Program szkolenia:

• Jaka jest odpowiedzialność chrześcijan wobec dzieci?
• Jak prowadzić zajęcia biblijne dla dzieci w wieku szkolnym?
• Jak nauczać prawd biblijnych, aby dzieci znały je nie tylko w teorii, ale także umiały zastosować w życiu codziennym?
• Jak przyprowadzić dziecko do Chrystusa?
• Wiele praktycznych pomysłów, wskazówek oraz świadectw ze służby wśród dzieci.
• Jak unikać problemów z dyscypliną?

Więcej informacji pod nr tel. 500 262 485

Cena – 300 zł