Kultura Społeczności Ewangelizacji Dzieci

1. Znaczenie pobożnego przywództwa na każdym poziomie służby

Przywództwo duchowe jest najwyższą formą autorytetu. Mężczyźni i kobiety, ci, którzy prowadzą dzieło Boże, muszą pielęgnować osobistą więź z Bogiem, aby byli w stanie rozpoznawać Bożą wolę i prowadzić w owocny sposób. Bez względu na wrodzone uzdolnienia przywódcy, jeśli on albo ona utraci serce dla Boga, dzieło zostanie naruszone u jego samych podstaw. 

2. Znaczenie troszczenia się o rozwój duchowy naszych pracowników

Nie chodzi o to, abyśmy byli usatysfakcjonowani tylko faktem, że nauczyliśmy swój zespół metod pozyskiwania dzieci i szkolenia innych, aby też osiągali dzieci, ale musimy świadomie inwestować w duchowe życie swojego zespołu. Kiedy zespół CEF jest grupą ludzi ogarniętych pasją dla Boga i dla Jego chwały, i będzie miał wyraźne powołanie od Pana, dzieło to będzie się rozwijać. Jeśli skoncentrujemy się na Bogu i Jego powołaniu, zostaniemy zachowani, kiedy pojawią się wyzwania.

3. Znaczenie modlitwy jako naszego fundamentu

To nie sama nasza praca, liczne spotkania, które prowadzimy, czy też rozmaite decyzje, które podejmujemy doprowadzają do sukcesu w naszej służbie: chodzi o czas, jaki spędzamy na przebywanie przed tronem Bożym w Imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, taka postawa nadaje mocy, wpływa na pracowników i na środki potrzebne do służby.

4. Znaczenie ewangelizowania dzieci

Nie brak organizacji, które wykonują wiele dobrych rzeczy, które maja znaczenie dla chłopców i dziewcząt w potrzebie. Jesteśmy za nie wdzięczni i uznajemy, że Bóg posługuje się nimi, aby ulżyć cierpiącym dzieciom. CEF jednakże została powołana przez Boga, aby swoim najwyższym priorytetem uczynić prezentacje Ewangelii tak, aby dzieci mogły dostępować zbawienia i aby były wprowadzane do uczniostwa w Bożym Słowie. Musimy pozostać na takim stanowisku. 

5. Znaczenie prostego i biblijnego przedstawiania Ewangelii

Fakt mówiący o tym, że małe dziecko jest w stanie zrozumieć prostą wieść o zbawieniu i stać się dzieckiem Bożym  stanowi podstawowa zasadę CEF. Wszystko pozostałe, czym się zajmujemy opiera sie na tym fakcie. Dobra nowina Jezusa Chrystusa stanowi fundamentalną zasadę CEF. Musimy ją przedstawiać wyraźnie i dokładnie. 

6. Znaczenie dążenia do doskonałości, na chwałę Bożą 

Każdy aspekt pracy, bez względu na to, czy wielki, czy mały, ma istotne znaczenie. Obejmuje to szkolenie, które prowadzimy, materiały, jakie wydajemy, pomieszczenia, których używamy i sposób, w jaki się prezentujemy. W każdej dziedzinie musimy dążyć do doskonałości na Bożą chwałę!