O nas

Pracownicy CEF

Zobacz pracowników CEF Polska – gdzie dokładnie pomagamy.

Każde dziecko. każdy naród, każdego dnia

Naszą wizją w Społeczności Ewangelizacji Dzieci (SED) jest to, aby każde dziecko chociaż raz w życiu mogło usłyszeć Ewangelię.

Kultura CEF

Przywództwo duchowe jest najwyższą formą autorytetu. Mężczyźni i kobiety, ci, którzy prowadzą dzieło Boże, muszą pielęgnować osobistą więź z Bogiem, aby byli w stanie rozpoznawać Bożą wolę i prowadzić w owocny sposób.

Wyznanie wiary

W co wierzymy?

A. Wierzymy, że „Całe Pismo przez Boga jest natchnione”, przez co rozumiemy całą księgę zwaną Biblią