Kluby 5 Dni

Kluby 5 Dni to spotkania dla dzieci w ciągu pięciu kolejnych dni w tym samym miejscu
o tej samej porze. Podczas spotkań dzieci mają możliwość uczenia się piosenek
chrześcijańskich, słuchania historii biblijnych, brania udziału w konkursach, grach
i zabawach.