Pracownicy CEF

Łukasz i Aleksandra Gruszczyńscy

Dyrektorzy narodowi CEF w Polsce

Danuta Boroń

Misjonarka CEF na Podkarpaciu

Katarzyna Ogrodowicz

Misjonarka CEF w Wielkopolsce

Edyta Wojcieska

Misjonarka CEF na Mazowszu i Lubelszczyźnie (Koordynator szkoleń)

Piotr i Natalia Lewandowscy

Misjonarze CEF na Śląsku

Tomasz Łukasik

Administracja
(biuro narodowe Piasek/k Pszczyny)