KLUBY DOBREJ NOWINY

Celem Klubów Dobrej Nowiny, prowadzonych przez Społeczność Ewangelizacji Dzieci, jest docieranie do dzieci z poselstwem Ewangelii.

Co to jest Klub Dobrej Nowiny?

Są to cotygodniowe spotkania dla dzieci podczas roku szkolnego. Nauczycielami są chrześcijanie, którzy naprawdę znają i kochają Pana Jezusa i są przejęci duchowymi potrzebami dzieci.

Kluby Dobrej Nowiny są pomyślane generalnie dla dzieci w  wieku 4-12 lat, które zgromadzają się razem, śpiewają pieśni, uczą się wierszy biblijnych, słuchają historii misyjnych, biorą udział w konkursach i – przede wszystkim – uczą się ilustrowanej lekcji biblijnej.

W Klubach Dobrej Nowiny dzieci mają okazję regularnie poznawać Słowo Boże.

Jakie są cele Klubu Dobrej Nowiny?

•Dostarczenie duchowego pokarmu (nauczania) dzieciom zbawionym i zachęcanie ich do duchowego wzrostu 

•Jasne i proste przedstawienie poselstwa Ewangelii 

•Uzupełnienie pracy lokalnego zboru poprzez ewangelizację dzieci nie mających kontaktu z Ewangelią 

•Wprowadzenie dzieci do społeczności lokalnego zboru

Kiedy i gdzie?

Kluby Dobrej Nowiny odbywają się regularnie co tydzień, średnio jedną godzinę po południu lub wczesnym wieczorem. Spotkania mają miejsce zazwyczaj w miłej, domowej atmosferze, choć niektóre prowadzone są w domach kultury, świetlicach, szkołach czy salach zborowych.

Jak Ty mógłbyś pomóc?

Możesz pomóc stając się liderem klubu, odpowiedzialnym za program, albo gospodynią, otwierającą swój dom i zapraszającą dzieci, albo pomocnikiem, wspierającym program spotkania, ale nie ponoszącym głównej odpowiedzialności; możesz też zostać partnerem modlitewnym, modląc się o klub, nauczycieli i uczęszczające dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas albo skontaktuj się z lokalnym pracownikiem Społeczności Ewangelizacji Dzieci.