Pełny obraz

Pełny obraz

35.00 

Opis:

Materiał przygotowany na Kluby 5 Dni.

Zawierają tekie lekcje jak:

  1. Dzieło Stwórcy (Stworzenie i upadek) 1. Mojż. 1-3
  2. Niesamowity Bóg (Bóg pokazuje, jaki jest) Jonasz 1-4
  3. On może to uczynić! (Władza Jezusa) Łuk. 4,31-41 i Mar. 1,29-31
  4. Coś, co zmienia wszystko (Jezus żyje) Łukasz 24, 13-49
  5. Powrót do swego pana (Onezym), List do Filemona, Efez. 2,12-13

 

Zestaw materiałów składa się z tekstu dla nauczyciela i ilustracji na spirali.

Na stronie cefpolska.pl w zakładce pomoce wizualne, znajdziesz materiały dodatkowe przydatne do prowadzenia zajęć.