Operacja Auca

Operacja Auca

35.00 

Opis:

Zestaw materiałów składa się z tekstu dla nauczyciela i ilustracji na spirali.

 

W 1956 roku świat zaszokowała informacja o tragicznej śmierci pięciu młodych misjonarzy w głębi dżungli Ekwadoru.

Nate Saint, Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully i Roger Youderian zostali zabici (przebici włóczniami) przez jedno z najgroź-
niejszych plemion na ziemi, przez plemię Waodani – znane dla reszty świata jako Auca (nagie dzikusy). Z powodu swojej gwał-
townej natury dzielnym Waodani groziło niebezpieczeństwo wyniszczenia zarówno przez wzmagający się nacisk zewnętrznego

świata, jak i z powodu brutalnych feudalnych mordów w obrębie samego plemienia. Misjonarze pragnęli pozyskać Waodani za
pomocą zmieniającego życie poselstwa Ewangelii zanim będzie za późno. Operację Auca zaczęli po latach modlitwy i służenia w

dżunglach niedaleko terytorium Waodani. Wykorzystali umiejętności Natea jako pilota w dżungli i nawiązali kontakt z niebez-
piecznym plemieniem z bezpiecznego samolotu, ale ich późniejsza próba nawiązania pokojowego kontaktu z Aucami, okazała

się zabójcza.
Niektórzy ludzie twierdzili, że ci misjonarze zmarnowali swoje życie, ale ich żony Marjorie Saint, Elisabeth (Betty) Elliot,
Olive Fleming, Marilou McCully, i Barbara Youderian trzymały się nadziei, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Pięć

odważnych rodzin głęboko w dżungli, tysiące kilometrów od domu, postanawia przebaczyć ludziom, którzy brutalnie zamor-
dowali ich najbliższych. Każda z wdów z całego serca kontynuowała służbę dla Boga. Bóg użył ich przykładu, aby rozpalić cieka-
wość i przekonanie w sercu Dayumy, dziewczyny z plemienia Waodani, która uciekła z domu, gdy zaatakowano jej rodzinę. To z

głębi tej tragedii Bóg utkał tę inspirującą historię miłości i przebaczenia pokonującego strach i nienawiść.
Ponieważ ta historia misyjna została napisana dla dzieci, ludzie Waodani przedstawieni są na ilustracji w ubraniach, a
wiele rozdzierających serce, a nawet przerażających szczegółów, zostało celowo pominiętych. Nie straćmy jednak z oczu faktu,
że te postacie to realni ludzie. Oni nie mieli możliwości wcześniejszego przewidywania, aby zobaczyć, czy wszystko dobrze się
zakończy. Ponieważ w tej historii bierze udział wielu misjonarzy i ich rodziny, została ona uproszczona dla dzieci, aby skupić
się głównie na życiu Nate Sainta, pilota latającego w dżungli i na Dayumie, młodej kobiecie z plemienia Waodani. Wielu innych
odegrało kluczowe role i złożyło wielką ofiarę, aby pozyskać to plemię przez ewangelię, ale nie ma dość czasu, aby opowiedzieć
tutaj historie każdego z nich. Wszystkie fakty z tej historii zostały zaczerpnięte z książek wymienionych w bibliografii. Jeśli jesteś
zainteresowany i chcesz się więcej dowiedzieć o tych misjonarzach i innych osobach, których Bóg użył jako część Operacji Auca,
to każda z tych książek może być dobrym punktem startowym!