Marcin Luter

Marcin Luter

25.00 

Opis:

Materiał z płytą CD, na której znajdują się dodatkowe pomoce do lekcji.

 

Na podstawie tej lekcji chcemy, aby dzieci nauczyły się odważnie wierzyć w łaskę Boga i autorytet Biblii. Jednocześnie zrozumieją one, że to Bóg kieruje historią świata. Ta lekcja pokazuje problemy religijne XV/XVI wieku i wskazuje na zmiany, które wtedy zaszły i które do dzisiaj wpływają na świat. Bóg sprawił, że Jego Słowo stało się dostępne wielu mieszkańcom Europy. Nie chciał, abyśmy żyli nadal w ciągłym strachu i obawie przed Nim.

Treść materiału:

Marcin Luter był wychowywany bardzo surowo i znał Boga tylko jako karzącego Sędziego. Na własnym ciele doświadczył, czym jest strach przed piekłem, śmiercią i szatanem, o którym tyle słyszał w kościele. Jako mnich wykonywał wiele dobrych uczynków i zadań po to, aby Bóg był dla niego łaskawy. Luter robił karierę w Kościele katolickim, ponieważ jego przełożony z klasztoru wspierał jego talent. Został w końcu wykładowcą na uniwersytecie w Wittenberdze. Podczas rozważania Listu do Rzymian podarował mu Bóg bardzo ważne dla niego samego, a także dla całej reformacji, poznanie: Bóg jest Bogiem łaski. Życie Lutra zostało zmienione. Kwitnący wtedy handel odpustami bardzo denerwował Lutra. Napisał on 95 tez, które miały zwrócić uwagę na nieprawidłowości w Kościele katolickim. Papież rozgniewał się, ponieważ to podważyło jego autorytet, i wyłączył go z Kościoła. Cesarz niemiecki próbował skłonić Lutra do odwołania swoich tez, gdyż Luter miał w tym czasie wielu zwolenników. Bezskutecznie. Dla Lutra to Biblia stała się Słowem Boga i ostatecznym autorytetem, a nie zasady Kościoła katolickiego. W rezultacie ogłoszono go„człowiekiem bez żadnych praw” i musiał on obawiać się o swoje życie. Jednak książę Fryderyk starał się go ochronić. Upozorował porwanie i ukrył Lutra na zamku w Wartburgu. Tam Luter w ciągu 11 tygodni przetłumaczył na język niemiecki Nowy Testament, co przyczyniło się także do wyodrębnienia jednolitego języka niemieckiego. W tym czasie Luter musiał znosić potężne ataki ze strony diabła, co jest zrozumiałe. Ale tego, co Bóg rozpoczął, nikt nie mógł powstrzymać ani zniweczyć. Pisma Marcina zalały w krótkim czasie całą Europę. Kierownictwo Kościoła katolickiego sprzeciwiło się jednak zmianom i w Europie doszło do rozłamu religijnego.