Jan Kalwin

Jan Kalwin

12.00 

Opis:

Zestaw ilustracji dzięki, którym przedstawiszi życie wielkiego reformatora Jana Kalwina. Tytuły poszczególnych lekcji to:

  • Kalwin zaufał Panu Jezusowi,
  • Kalwin szuka Bożej woli,
  • Kalwin przechodzi przez próby.

Historia Jana Kalwina m.in. pokazuje i zachęca do tego, aby być wytrwałym w bronieniu Słowa Bożego za wszelka cenę. Materiał zawiera 3 lekcje