Boży wojownik

Boży wojownik

40.00 

Opis:

Zestaw pięciu lekcji biblijnych w pełnym kolorze w formacie A3 (nadaje się dla większych grup). Każda lekcja stanowi odrębną całość. Powstały one na podstawie Listu do Efezjan, rozdział 6, gdzie jest mowa o chrześcijańskiej zbroi. Na podstawie wybranych historii ze Starego i Nowego Testamentu nauczyciel może przybliżyć dzieciom konieczność uzbrojenia się w chrześcijańską zbroję. Tematy poszczególnych lekcji: Poznaj swojego wroga; Poznaj swojego Zbawiciela;Poznaj swoją ochronę; Poznaj swoją moc; Poznaj źródło swojej mocy.