Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli, które odbędzie się w Żywcu –  1-3 marca 2024 oraz 8-10 marca 2024.

Program szkolenia:

• Jaka jest odpowiedzialność chrześcijan wobec dzieci?
• Jak prowadzić zajęcia biblijne dla dzieci w wieku szkolnym?
• Jak nauczać prawd biblijnych, aby dzieci znały je nie tylko w teorii, ale także umiały zastosować w życiu codziennym?
• Jak przyprowadzić dziecko do Chrystusa?
• Wiele praktycznych pomysłów, wskazówek oraz świadectw ze służby wśród dzieci.
• Jak unikać problemów z dyscypliną?

Co to jest za szkolenie?

Więcej informacji pod nr tel. 608-017-210