Skuteczne Nauczanie Dzieci

Od początku służby Społeczności Ewangelizacji Dzieci, od ponad 70 lat, szkolenie innych wierzących stało wysoko na liście naszych priorytetów. J. I. Overholtzer, założyciel Społeczności Ewangelizacji Dzieci, uświadomił sobie, że można będzie ewangelizować więcej dzieci tylko poprzez przygotowanie większej liczby ewangelistów dzieci.

Pierwsze szkolenia były skierowane głównie do nauczycieli lokalnych Klas Biblijnych dla dzieci (teraz zwanych Klubami Dobrej Nowiny).Gdy praca się rozrastała, nadchodziło coraz więcej próśb od wierzących, którzy chcieli uczyć chłopców i dziewczynki. Rozwinięto więc szereg różnych programów szkoleniowych. Obecnie mamy wykształconych pracowników, którzy są w stanie prowadzić różne programy szkoleniowe, w tym również dla pracowników Szkół Niedzielnych, klubów dla nastolatków i pracowników młodzieżowych.

W ostatnich latach prowadzimy nowy program szkoleniowy – „Skuteczne Nauczanie Dzieci”. Program ma trzy stopnie.

Stopień 1 (SND-1) proponuje nowe, świeże podejście do ewangelizacji i nauczania dzieci. Jest przeznaczony do tego, by pomóc nauczycielom zanieść Dobrą Nowinę o Panu Jezusie dzieciom tam, gdzie się one znajdują. Istotną częścią kursu są zadania praktyczne.

Stopień 2 (SND-2) koncentruje się na naturze, wzroście i problemach dziecka wierzącego. Również w tym kursie zadania praktyczne są bardzo ważne.

Stopień 3 (SND-3) zajmuje się zasadami i kreatywnymi metodami nauczania – i oczywiście zadania praktyczne są ważną częścią i tego kursu.

Prowadzimy również  kurs dla liderów nastolatków „Klubów Młodych Odkrywców”. Kurs ten dostarcza nauczycielowi szczegółowych informacji na temat wzrostu, rozwoju i potrzeb tej grupy wiekowej (12-15 lat), ich problemów, budowania przyjaźni, włączania do służby. Pomaga w planowaniu atrakcyjnych zajęć oraz prowadzeniu w interesujący sposób wykładów i studium biblijnego. Każdy kurs ma 30 godzin lekcyjnych.

Szkolenia powyższe, w zależności od potrzeb, prowadzimy stacjonarnie lub weekendowo (3 spotkania).
Jesteśmy gotowi przeprowadzić takie szkolenie również w Twojej miejscowości.
Jeżeli jesteś tym zainteresowany, napisz.
Aktualne informacje o szkoleniach można uzyskać pod: biuro@cefpolska.pl

Jeśli chcesz otrzymać dalsze informacje na temat dostępnych lub planowanych szkoleń, skontaktuj się z nami.