Panowanie Dawida

Panowanie Dawida

40.00 

Opis:

Druga część z Życia Dawida mówi o jego panowaniu.

Spis treści

Lekcja 7. Dawid wśród Filistynów

Lekcja 7b. Saul  u wróżki

Lekcja 8. Dawid zostaje królem zgodnie ze Słowem Bożym

Lekcja 9. Uprowadzenie i odzyskanie Arki Przymierza

Lekcja 9b. Dawid i Batrzeba

Lekcja 1O. Dawid i Mefiboszet

Lekcja 11. Bunt Absaloma przeciwko Dawidowi