Józef

Józef

40.00 

Opis:

Materiał na 5 spotkań.

  • Józef – umiłowany syn
  • Józef – sprzedany przez braci
  • Józef w więzieniu
  • Józef zostaje wynagrodzony
  • Józef troszczy się o swoją rodzinę

 

W dzisiejszym świecie wydaje się, że ludzki intelekt dostarcza wszystkich odpowiedzi, i że tylko de­cyzje człowieka określają jego prze­znaczenie.

Kiedy czytamy o życiu Józefa w Księdze Genesis, dociera do nas fałsz tych poglądów, gdyż natkniemy się tam na Suwerennego Boga. Kiedy będziesz nauczać tych lekcji, masz sposobność odkryć Bożą opatrzność w traktowaniu Józefa i wybranego  ludu Bożego. “Gdyby Józef nie został więźniem Egiptu, nie byłby jego namiestni­kiem” (William Secker). Naszą modli­twą jest, aby poprzez te lekcje wielu nauczycieli  i dzieci mogło  uwielbić i zaufać naszemu Suwerennemu Panu.

Mamy w sprzedaży również nową wersję historii Józefa (wraz z materiałami dodatkowymi): Boża suwerenność. Życie Józefa.