Początki

Początki

35.00 

Opis:

„Genesis” jest księgą początków. W pierwszych rozdziałach znajdziemy opis stworzenia przez Boga świata, pierwszego mężczyzny i kobiety, pierwszy grzech, początek kary za grzech, najwcześniejsze obietnice Zbawcy, pierwsze przymierze (z Noem), itp.

 

Pięć lekcji tej serii daje, dzieciom podstawy zrozumienia reszty Biblii.

Mamy nadzieję, że Duch Święty użyje nauki Jego Słowa, aby dzieci mogły poznać Boga stworzenia, prawości, odkupienia i chwały, tak jak On jest, objawiony w pierwszych rozdziałach Genesis.

 

Tematy lekcji:

Lekcja 1—Bóg – wielki Stwórca
Lekcja 2—Grzech wchodzi na świat
Lekcja 3—Jak przyjść do Króla
Lekcja 4—Chodzenie z Bogiem (Henoch)
Lekcja 5—Jezus daje bezpieczeństwo (Noe)

 

ZESTAW DO PROWADZENIA SPOTKAŃ DLA DZIECI zawiera:
1. Przewodnik dla nauczyciela – teksty lekcji i scenariusze spotkań.
2. Zestaw ilustracji na spirali.
3. Materiały dodatkowe (kolorowe karty pracy dla dzieci, wersety, konkursy itp.), dostępne w formie plików PDF – do powielania na zajęcia z dziećmi. Materiały dodatkowe do pobrania w naszym sklepie – pomoce wizualne.