Księga bez słów

Księga bez słów

35.00 

Opis:

„Księga Bez Słów”. Jest to materiał dla nauczycieli, którzy za pomocą kolorowych ilustracji opowiadają dzieciom  ewangelię. Materiał zawiera 5 lekcji ewangelizacyjnych,  do każdej lekcji jest przypisany kolor, który nawiązuje do lekcji. Te kolory to złoty, czarny, czerwony, biały i zielony.

W pierwszej lekcji uczymy dzieci o Bogu, który jest kochającym Królem, Stworzycielem i przed którym jesteśmy odpowiedzialni, Ew. Jana 3, 16 (kolor złoty).

W drugiej lekcji uczymy dzieci o grzechu – każdy rodzi się z grzeszną naturą i grzech jest wymierzony przeciwko Bogu, Rzym 3, 23 (kolor czarny).

Trzecia lekcja mówi o Panu Jezusie, że jest Synem Bożym i umarł za nas na krzyżu, 1 Kor. 15,3b (kolor czerwony).

Czwarta lekcja mówi o czystym sercu, jakie możemy mieć dzięki modlitwie do Pana Jezusa, Dz. Ap. 13, 39 (kolor biały).

Ostatnia lekcja zachęca dziecko, które zaufało Chrystusowi, aby spędzało codziennie czas na modlitwie i czytaniu Bożego Słowa, 2 L. Piotra 3, 18 (kolor zielony).