Wyznanie wiary

W co wierzymy? A. Wierzymy, że „Całe Pismo przez Boga jest natchnione”, przez co rozumiemy całą księgę zwaną Biblią: że została ona w oryginale bezbłędnie napisana, i że jej nauczanie i autorytet jest absolutny, najwyższy i ostateczny. Że Duch Święty kierował świętymi mężami w przeszłości we wszystkim, co napisali (2 Tym. 3,16; 5 Mojż. 4,2; 2 […]