Wyznanie wiary

W co wierzymy? A. Wierzymy, że „Całe Pismo przez Boga jest natchnione”, przez co rozumiemy całą księgę zwaną Biblią: że została ona w oryginale bezbłędnie napisana, i że jej nauczanie i autorytet jest absolutny, najwyższy i ostateczny. Że Duch Święty kierował świętymi mężami w przeszłości we wszystkim, co napisali (2 Tym. 3,16; 5 Mojż. 4,2; 2 […]

Lekcja świąteczna

PROJEKT SŁUŻBY SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI W EUROPIE Jeden klub świąteczny, a owocem tego wpływ na życie – życie dziecka! Czy coś takiego może wydarzyć się w twojej okolicy? W mieście? Na wiosce? Czy grupa misyjna z twojego kościoła może zebrać się razem, przygotować razem program świąteczny dla dzieci i potem razem wyruszyć, aby dzielić się […]